آرزو

گاهی معشوق آنقدر غرق در آرزوست که از یاد می برد

خودش آرزوی دیگریست

/ 2 نظر / 37 بازدید
علی

گاهی معشوق آنقدر غرق در آرزوست که از یاد می برد خودش آرزوی دیگریست [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] جمله کوتاه ولی زیبایی بود

طاهره

اه....گاهی یاد عزیز ترین چیز ادمی میشود....