شاید لازم است بخشی از حقوقت را بدهی به یک انسان محتاج تا ببینی

در تقسیم عشق در نهایت تو برنده ای یا بازنده؟!

/ 2 نظر / 17 بازدید
اشرف گیلانی

زنده می شوم در لبخندی که از تو سهم همیشه ی من است

دالکاف

منم یک سایه ی اصیل بدون آفتاب...! درود... دوست گرامی به دنیای من دعوتید.